Zakład Aktywności Zawodowej

Zdjęcie Banner Oferty

W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

I. Przedmiotem zapytania jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych
  i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy.”
 2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 3. Przedmiot zamówienia powinien zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące
  o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane w sposób estetyczny
  z materiałów najlepszej jakości. W przypadku wyboru Oferty Oferent może zostać poproszony
  o udostępnienie odpowiednich certyfikatów, atestów lub oznaczeń informujących o dopuszczeniu
  do sprzedaży.
 4. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia.
 5. Przewidziano dwie lokalizacje dostawy sprzętu:
  1. Brzozowa 19, 42-450 Łazy
  2. Witów 167, 42-446 Irządze
 6. Miejsce dostawy sprzętu zostało uwzględnione w szczegółowym opisie przedmiotu zapytania.
 7. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Natomiast na pozostałe wyposażenie i drobny sprzęt rehabilitacyjny udzieli gwarancji zgodnej ze wskazaniem producenta.
 8. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
 13. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem).
 14. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
 15. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 II. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

LP.

WYKAZ SPRZĘTU

ILOŚĆ I MIEJSCE DOSTARCZENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1

Bieżnia

2 szt.

Miejsce Dostarczenia:

(1 szt. – Łazy, 1 szt. – Witów)

1.        klucz bezpieczeństwa;

2.        kółka transportowe: System EASY ROLLER;

3.        system amortyzacji: 8 SUSPENSION RUBBER (25mm);

4.        wyrównanie wysokości;

5.        zasilanie sieciowe: 230 V / 50 Hz;

6.        komputer treningowy;

7.        całkowita liczba kilometrów: Przez aplikację;

8.        dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami): W zależności od potrzeb;

9.        kompatybilny z systemem POLAR;

10.      odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany;

11.      pamięć osób: Przez aplikację;

12.      pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii;

13.      pomiar tętna: W zestawie czujniki tętna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatkę piersiową;

14.      programy sterowane nachyleniem: Przez aplikację;

15.      programy sterowane prędkością: Przez aplikację;

16.      programy sterowane tętnem: Przez aplikację;

17.      sterowanie parametrami;

18.      sterowanie ręczne (count-up / count-down);

19.      stopień nachylenia;

20.      wybór kata nachylenia: quick key;

21.      wybór prędkości: quick key;

22.      wyświetlacz: 3 funkcje;

23.      wyświetlacz / graficzna prezentacja obciążenia: LED + tablet lub smartfon;

24.      złącze PC: Bluetooth;

25.      dane techniczne:

a)        klasa DIN EN: DIN EN 957-1/6, klasa HB;

b)        maks. obciążenie wagowe: 135 kg;

c)        odstęp między podłożem a bieżnikiem: ok. 18 cm;

d)        prędkość min. / maks. km / h: 0,8-20 (0,1 km/h – kroki);

e)        regulacja stopnia nachylenia (w %): 0 – 15, sterowany silnikiem;

f)         silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM): 3,7 / 5;

g)        silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM): 2,0 / 2,75;

h)        klawiatura: Powierzchnia akrylowa;

26.      ta bieżnia nie ma być przeznaczona do użytku domowego;

2

Drabinka rehabilitacyjna drewniana montowana do ściany

4 szt.

Miejsce Dostarczenia:

(2 szt. – Łazy, 2 szt. – Witów)

1.        wymiary: ok. 2400 x 1800;

2.        okucia do montażu drabinki przy ścianie;

3.        skręcana na konfirmaty;

3

Materac składany 3-częściowy

6 szt.

Miejsce Dostarczenia:

(3 szt. – Łazy, 3 szt. – Witów)

1.        wymiary:  ok 5cm x 100cm x 195cm (wysokość x szerokość x długość);

2.        rozciągliwy, odporny na odkształcenia;

4

Piłki lekarskie soft

2 kpl. (6 szt./kpl.)

Miejsce Dostarczenia:

(1 kpl. – Łazy, 1 kpl. – Witów)

1.        tworzywo: guma;

2.        wypełnienie: piasek syntetyczny;

3.         waga : 2szt.x2kg, 2szt.x3kg, 2szt.x4kg.

4.        średnica: ok 23 cm

5

Piłki gimnastyczne

2 kpl. (4 szt./kpl.)

Miejsce Dostarczenia:

(1 kpl. – Łazy, 1 kpl. – Witów)

1.        średnice piłek (ok. 1×45 cm, 1×55 cm, 1×65 cm, 1×75 cm);

2.        zarejestrowane jako wyrób medyczny Klasy I;

3.        wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału;

4.        wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia;

6

Rollery do ćwiczeń

2 kpl. (4 szt./kpl.)

Miejsce Dostarczenia:

(1 kpl. – Łazy, 1 kpl. Witów)

1.        wymiary: ok 33cm x 13cm (długość x średnica);

2.        materiał zewnętrzny: pianka EVA;

3.        wypustki na całej długości;

4.        wzmocnione wnętrze;

7.

Taśmy Thera Band lub równoważne

2kpl. (6 szt./kpl.)

Miejsce Dostarczenia:

(1 kpl.– Łazy, 1 kpl. Witów)

1.        elastyczne i wytrzymałe;

2.        bezpieczne dla skóry;

3.        różne opory pozwalające na dobór wersji do możliwości;

4.        wymiary: ok 200 cm x 15 cm (długość x szerokość);

8.

Kosz na sprzęt sportowy

2 szt.

Miejsce Dostarczenia:

(1 szt. – Łazy, 1 szt. – Witów)

1.        wymiary: ok 100cm x 60cm x 80cm (szerokość x długość x wysokość);

2.        tworzywo: metal;

3.        zamykany;

9.

Steper – sprzęt do treningu cardio

1 szt.

 

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Łazy

1.        specjalna poręcz pozwalająca na zachowanie równowagi i większą wygodę podczas ćwiczeń;

2.        za pomocą tłoków hydraulicznych opór powinno się dać dostosować do indywidualnych upodobań w 12- stopniowej skali;

3.        komputer wyświetlać powinien min. 6 funkcji i mieć możliwość wprowadzenia wartości docelowych, by zaprogramować odpowiedni trening

4.        max. obciążenie do 110 kg

10.

Rower poziomy treningowy

2 szt.

Miejsce Dostarczenia:

(1 szt. – Łazy, 1 szt. Witów)

1.        wysokie oparcie i stabilne siedzisko zapewniające idealną pozycję treningową

2.        maksymalne obciążenie do 130 kg;

3.        16-stopniowa, sterowana elektronicznie regulacja obciążenia;

4.        pozioma regulacja siodełka;

5.        ok 6 programów stałych;

6.        2 programy sterowane tętnem;

7.        2 programy manualne pozwolające dostosować trening do oczekiwań i umiejętności ćwiczących;

8.        9-kilogramowe koło zamachowe zapewniające doskonałą płynność ruchów i cichą pracę;

11.

Profesjonalna brama do ćwiczeń

1 szt.

 

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Witów

1.        gabaryty: ok 400 x 40 x 245 cm (szerokość x długość x wysokość );

2.        Ilość ciężaru łącznie 30 sztuk (225 kg) po 112,5 kg na stronę;

3.        testowana wytrzymałość 300kg + ciężar ćwiczącego;

4.        profil konstrukcyjny ok 80x60x3 mm;

5.        szerokość podstawy 400cm;

6.        długość podstawy 40 cm;

7.        regulacja wysokości drążka;

8.        ruchomy drążek;

9.        drążek do podciągania – 8 uchwytów (4 rodzaje chwytów: wąski, szeroki, najszerszy i młotkowy).

12.

Kije do nordic walking

15 kpl.

 

Miejsce Dostarczenia:

15 kpl. – Witów

1.        okrągła końcówka z węglika wolframu ułatwiająca odpychanie;

2.        zdejmowane nasadki zwiększające przyczepność na twardym podłożu;

3.        odpinany pasek na nadgarstek;

4.        łatwo wymienialna końcówka umożliwia naprawę kijka;

5.        ergonomiczna rączka;

6.        tworzywo: kijek – aluminium;

13.

Piłka do siatkówki

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Witów

1.        przeznaczenie: piłka treningowa;

2.        rozmiar: 4;

3.        sposób łączenia paneli: szyta;

4.        ilość paneli: 18 paneli;

5.        waga: 260 – 280 g;

14.

Piłka do piłki ręcznej

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Witów

1.        rozmiar: 1;

2.        obwód: ok. 49cm;

3.        posiadająca  atest IHF;

15.

Piłka do piłki nożnej

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Witów

1.        rozmiar: 5;

2.        materiał: termoplastyczny poliuretan;

3.        waga: 350g;

4.        przeznaczenie: naturalna murawa;

16.

Stół do tenisa stołowego

Miejsce Dostarczenia:

1 szt. – Witów

1.        Przeznaczenie: użytek wewnętrzny;

2.        klasa: C (stoły rekreacyjne wysokiej jakości);

3.        wymiary stołu: ok 76 x 274 x 152,5 cm (wysokość x długość x szerokość)

4.        stopki poziomujące;

5.        przykręcana siatka z regulacją napięcia;

6.        możliwość gry w pojedynkę Single Player;

7.        bezpieczne blokowanie blatu Push N Lock;

8.        system otwierania i zamykania:

a.        ograniczenie ryzyka przewrócenia stołu;

b.        łatwe transportowanie i przechowywanie;

9.        podwójne kółka transportowe;

10.      gwarancja 10 lat;

11.      gwarancja dostępności części przez 20 lat od daty zakupu;

17.

Rakietki do tenisa stołowego

2 kpl.

Miejsce Dostarczenia:

(2 kpl. Witów)

1.        okładzina: 1,2 mm;

2.        zabezpieczone przed rozklejaniem krawędzie okleiny;

3.        rączka złożona z 5 warstw sklejki;

18.

Rakiety do badmintona – drewniane

2 kpl. – Witów

Miejsce Dostarczenia:

(2 kpl. Witów)

1.        waga: 1U;

2.        grip: G4;

3.        założony naciąg: tak;

4.        pokrowiec: główka;

19.

Piłeczki do ping-ponga

1 kpl. (6szt./kpl.)

 

Miejsce Dostarczenia:

1 kpl. – Witów

średnica: 40mm;

20.

Lotki do badmintona

1 kpl. (6szt./kpl.)

 

Miejsce Dostarczenia:

1 kpl. – Witów

prędkość lotki: średnia;

III. Inne wymagania:

 1. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Natomiast na pozostałe wyposażenie i drobny sprzęt rehabilitacyjny udzieli gwarancji zgodnej ze wskazaniem producenta.
 2. Termin realizacji dostawy sprzętu: do 7 dni kalendarzowych od wyboru oferty.
 1. Dodatkowe informacje:

Kryterium oceny:

Cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym – 80%, zgodnie z poniższym wzorem:

                    Najniższa oferowana cena łączna brutto

 C= ————————————————————– x 80 pkt

                                 Cena łączna brutto badanej oferty

Okres udzielonej gwarancji na sprzęt rehabilitacyjny– 20%

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zgodnie z poniższym opisem:

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma: 10 pkt.

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia – Wykonawca otrzyma: 20 pkt.

Kryterium „gwarancja” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej
w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażony
w postaci całkowitej liczby miesięcy. Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji na sprzęt rehabilitacyjny na okres min. 36 miesięcy licząc od daty przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA!!!

Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji wyrażonego w całkowitej liczbie miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas
w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu. Oferent zobowiązany jest wskazać jeden okres gwarancji na wszystkie sprzęty.

Uwzględniając wartość tych kryteriów 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

 1. Termin składania ofert.
 2. Oferty prosimy przekazać do dnia 20.03.2020r. do godz. 10.00

–  siedziba: Placówka Dom Nadziei  42-450 Łazy, Brzozowa 19

 e-mail: zaz@chsd.pl

 1. Ofertę prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych”.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub pocztą elektroniczną na adres zaz@chsd.pl opatrzoną podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ewentualne zapytania prosimy kierować pisemnie na e-mail: zaz@chsd.pl

Osoba do kontaktu- Beata Szczygieł/Agnieszka Winczewska tel. 32 6730211, 32 6730210

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Pytanie:

Chcielibyśmy złożyć propozycję sprzętu rehabilitacyjnego  jednak w opisie  P1 bieżnia parametry podane prze z państwa wskazują na bieżnię Kettler RUN 7 której obecnie nie ma już na rynku  (Kettler wycofał się z Polski)Proponujemy bieżnie o zbliżonych parametrach- BE5830 firmy HMS lub BE6000 (dostępna w maju 2020)

Podobnie jest z rowerem poziomym  treningowym P10 – opis wskazuje rower Giro-R Kettler Proponuję rower magnetyczny poziomy  R5814-i

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry, które zostały podane są minimalnymi wymogami technicznymi, natomiast zgodnie z pkt. 4 Przedmiotu zapytania „Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia”. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wskazanie produktów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

 

 

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz. 17 i 18   szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia :

poz. 17  –  co Zamawiający rozumie pod pojęciem  kompletu  – ile sztuk ma wchodzić na jeden komplet ,

poz. 18  –  co Zamawiający rozumie pod pojęciem  kompletu  – ile sztuk ma wchodzić na jeden komplet , 

 –   czy zamiast rakietek do badmintona drewnianych  Zamawiający dopuszcza rakietki z  ramą  aluminiową  spełniającą wymogi szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

 

Odpowiedź Zamawiającego:

 

Poz. 17 – pod pojęciem 1 kompletu Zamawiający rozumie 2 sztuki rakietek do tenisa stołowego

Poz.18-  pod pojęciem 1 kompletu Zamawiający rozumie 2 sztuki rakiet do badmintona

 

-Rakietki do badmintona – zgodnie z pkt. 4 Przedmiotu zapytania „Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia”. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wskazanie produktów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content