Witów

W Witowie znajduje się dział cukierniczo-cateringowy oraz rękodzielniczo-porządkowy, a zatrudnienie podjęły 24 osoby z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja Filii ZAZ - zdjęcie