Zakład Aktywności Zawodowej

O nas

Zakład Aktywności Zawodowej w powiecie zawierciańskim.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Konkurs  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wniosek został oceniony pozytywnie i przyznano nam dofinansowanie w wysokości 11 647 893,04 zł . Dzięki pozyskanym środkom powstanie jedyny w powiecie zawierciańskim Zakład Aktywności Zawodowej oferujący 48 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego.

Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Zawiercie w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Zakład Aktywności Zawodowej będzie funkcjonował w dwóch lokalizacjach:  oddział główny w Łazach i filia w Witowie.

Będzie  świadczył  usługi: pralnicze, gastronomiczne, cukierniczo-cateringowe  oraz rękodzielniczo-porządkowe.

Dział usług pralniczych oferować będzie specjalistyczną pralnię wodną z barierą higieniczną oraz nowoczesną pralnię opartą na ekologicznym systemie czyszczenia wodnego z wykorzystaniem biodegradujących proszków, mydła oraz delikatnych programów prania.

Dział gastronomiczny i cukierniczo-cateringowy to m.in. domowe smaczne obiady, wypieki, obsługa cateringowa, posiłki regenerujące dla grup zorganizowanych i indywidulnych klientów.

Oferta działu rękodzielniczo-porządkowego obejmować będzie wyroby rękodzielnicze oraz usługi ogrodniczo-porządkowe.

Stanowiska pracy, wszystkie pomieszczenia użytkowe jak również profesjonalny i nowoczesny sprzęt dostosowane będą do potrzeb i możliwości pracowników z niepełnosprawnościami. Kluczowym wsparciem dla uczestników projektu będą również zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty integracyjno-motywacyjne, szkolenia,  kursy zawodowe, indywidualne wsparcie psychologiczne i zawodowe. 

Osobom, które będą miały znaczne trudności w dotarciu do miejsca realizacji usługi zapewniony zostanie dowóz, dzięki zakupionym w ramach projektu busom przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnym, pozostałym osobom zostanie zwrócony koszt dojazdu.

Ważnym działaniem projektowym jest również  powstanie w pełni wyposażonych 4 pokoi usamodzielniających w Placówce w Witowie. Dzięki nim niepełnosprawni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej będą mieli możliwość nauczyć się żyć samodzielnie i niezależnie.

Plakat Promocyjny ZAZ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content