Zakład Aktywności Zawodowej

Banner - Unieważnienie Oferty Baner

Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Pytanie:

Czy w okresie gwarancji wymagają Państwo okresowych przeglądów kontenerów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w okresie gwarancji nie wymaga okresowych przeglądów kontenerów.

//////////

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Skip to content